DANIELLE TER HOFSTEDE
INTROSPECTIVE

SERIE INTROSPECTIVE (2020-2021)

  

De realistisch geschilderde portretten uit de serie Introspective kenmerken zich door de verticale vlakverdeling in stroken. Een nauwkeurige weergave wordt afgewisseld met snellere en losse penseelstreken. De schilderijen zijn laagsgewijs opgebouwd in olieverf, gebruikmakend van klassieke technieken. Het werk gaat nooit over het model zelf. Zij is zodanig afgebeeld dat de persoon niet van belang is, maar de emotie en de uitdrukking. Het werk gaat over reflectie, harmonie en schijnbare tegenstellingen. Over de wisselwerking tussen werkelijkheid en fictie, balans en disbalans, het zijn en de schijn, komedie en tragedie, hoogmoed en kwetsbaarheid, moderne gewoontes en klassieke idealen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.


  SERIE "VEILED"


 


 IN OPDRACHT | COMMISSION


Voor een portret in opdracht graag contact opnemen via: 

✉︎  danielleterhofstede@gmail.com